Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

„Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”


SZCZEGÓŁY REALIZACJI:


I. Górne stanowisko stopnia
• Ubezpieczenie skarp z narzutu kamiennego
• Formowanie wału przy wylocie z potoku Żabka
• Wykopy spod wody wykonywane przy użyciu jednostek pływających, z rozładunkiem na brzegu
• Wykopy koparkami wykonywane z lądu z transportem samochodami samowyładowczymi
• Makroniwelacja górnego stanowiska stopnia
• Nabrzeże przeładunkowe - Plac manewrowy i droga dojazdowa na odcinku od drogi państwowej do nabrzeża
• Prace ziemne wykonywane w górnym stanowisku jazu, nasyp hydrotechniczny, kształtowanie czaszy z transportem samochodami samowyładowczymi
• Kształtowanie wysp w górnym stanowisku stopnia - wykopy wykonywane koparkami z lądu z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi
• Kształtowanie wysp w górnym stanowisku stopnia - nasypy hydrotechniczne
• Narzut z kamienia hydrotechnicznego, umocnienie skarp narzut podwodny
• Narzut z kamienia hydrotechnicznego, umocnienie skarp, narzut nawodny

 

 

II. Awanporty śluzy
• Narzut kamienny
• Chodniki z kostki brukowej na Awanporcie Dolnym i Górnym
• Wzmocnienie grodzy osłonowej awanportu dolnego - wykonanie cypla rozdzielczego od strony AD (nasypy hydrotechniczne)

 • Ubezpieczenie prawego brzegu przy nabrzeżu przeładunkowym - narzut kamienny 0,5m
• Wykonanie ubezpieczeń siatkowo kamiennych na wylocie ze śluzy, o wys. 0,5m
• Rozbiórka grodzy osłonowej, rozbiórka ostróg-wykopy koparkami wykonywane z lądu z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi 
• Rozbiórka grodzy osłonowej, rozbiórka ostróg-wykopy z pod wody wykonywane przy użyciu jednostek pływających z rozładunkiem na brzegu
• Roboty ziemne z koparkami z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 
• Slip na łodzie
• Odbudowa wałów przeciwpowodziowych po rozbiórce grodz osłonowych - nasyphydrotechniczny 
• wykonanie i montaż konstrukcji stalowej kierownic wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
• Umocnienie skarp, narzuty z kamienia hydrotechnicznego (podwodny i nadwodny)


III. Śluza żeglugowa
• Wzmocnienie posadowienia śluzy oraz składowiska zamknięć remontowych - nasyp hydrotechniczny
• grunt zbrojony 
• Betony wtórne
• Maszynownie GD i GG (część konstrukcyjna, architektura, instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektryczne)
• Betony postumentów pod belki podsuwnicowe
• Chodniki z kostki brukowej
• Drabiny w komorze śluzy - wykonanie i montaż
• Suwnica Q=10t na GD śluzy - elektrowciągi 
• Układ hydrauliczny wrót i kanałów - instalacja hydrauliczna wraz z siłownikami - dostawa, montaż i rozruch 
• Konstrukcja stalowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
• Przykrycia zamknięć kanałów obiegowych GD i GG
• Zamknięcia główne i remontowe kanałów obiegowych śluzy

• montaż oraz próby ruchowe, konstrukcja stalowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
• Wykonanie izolacji powierzchni betonowych przy użyciu zapraw uszczelniających 
• Iniekcje uszczelniające konstrukcję żelbetową komory śluzy 
• Instalacje elektryczne zasilania i sterowania urządzeniami śluzy, zasilanie podstawowe i awaryjne
• Wykonanie materacy siatkowo kamiennych na wejściu i wyjściu z śluzy, o grubości 0,5m
• Oświetlenie zewnętrzne i semafory sygnalizacji wjazdowej
• Urządzenie kontrolno-pomiarowe pomiar poziomów WG, WK i WD
• Wyposażenie teletechniczne, telekomunikacyjne - system monitoringu i zabezpieczenia technicznego oraz automatyka sterowania komputerowego
• Sterownia śluzy-wyposażenie


IV. Dolne stanowisko stopnia
• Rozbiórka grodzy ziemnej i wykonanie cypla rozdzielczego
• Wzmocnienie grodzy osłonowej - narzut kamienny 0,5m 
• Wykonanie narzutu kamiennego (kosze siatkowo - kamienne 0,5m) 
• Wykonanie progu przeciwerozyjnego (kosze siatkowo - kamienne lm + płyta betonowa 15cm)
• Cypel rozdzielczy wraz z wałem rozdzielczym (skarpy zalane betonem)
• Wzmocnienie wału rozdzielczego na odcinku końcowym przy progu przeciwerozyjnym (nasyp hydrotechniczny) 
• Ubezpieczenie cypla rozdzielczego od strony DSS - narzut kamienny 0,5m
• Ubezpieczenie dolnego stanowiska jazu z wybojem - narzuty kamienne gr. 1m
• Montaż głazów w rowach dopływowych do przepławek 
• Odbudowa wałów przeciwpowodziowych po rozbiórce grodz osłonowych - nasyp hydrotechniczny 
• Obcinanie ścianek szczelnych na progu przeciwerozyjnym mb 473,44 prace wykonywane z jednostek pływających, poniżej zwierciadła wody przy użyciu nurków
• Umocnienie skarp, narzuty z kamienia hydrotechnicznego / podwodny i nadwodny

V. Jaz ruchomy z przepławką dla ryb
• Podwyższenie i rekultywacja terenu wraz z humusowaniem i obsiewem za murem oporowym na lewym brzegu jazu - nasyp hydrotechniczny
• Roboty żelbetowe na jazie
• Montaż elementów stalowych w betonach pierwotnych
• Konstrukcja stalowa klap - Wykonanie i montaż konstrukcji 3 klap o wym. 6,43/25m wraz z napędami i łożyskowaniem
• Instalacje elektryczne odladzania progu i blach bocznych klap
• Montaż prowadnic i próbny montaż zamknięć remontowych 
• Maszynownie jazu (część konstrukcyjna, architektura, instalacje sanitarne i wentylacja)
• Ubezpieczenie dolnego stanowiska z wybojem - ścianki szczelne długości 8m
• Wyposażenie komunikacyjne oraz kładka i powiązania komunikacyjne jazu - konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
• Przepławka nowa - ścianki szczelne dł. 8m 
• Roboty wykończeniowe wewnątrz filarów i przyczółków
• Montaż szandorów remontowych w miejscu docelowym, próby ruchowe
• Belki podsuwnicowe - dostawa i montaż konstrukcji stalowej
• Fundamenty przepławki - pale fi 600 / 14m i fi 800 /12m
• Suwnica Q=32/8t-wykonanie i montaż konstrukcji stalowej suwnicy, uruchomienie i odbiór UDT
• Roboty hydrotechniczno - budowlane - szykany płyty PD 5 - roboty żelbetowe
• Układ hydrauliczny klap ruchomych - instalacja hydrauliczna wraz z siłownikami - dostawa, montaż i rozruch
• Przepławka 57 komorowa dla ryb dużych - roboty żelbetowe, beton hydrotechniczny 
• Przepławka nowa - rurociąg przepływu wabiącego fi 800
• Przepławka nowa - wyposażenie technologiczne w tym m.in. zamknięcia remontowe, wejścia pośrednie, zamknięcia awaryjno- remontowe, podesty
• Przepławka nowa - wyposażenie komunikacyjne - okucia, balustrady, schody, drabiny, kraty 
• Przepławka lewobrzeżna - roboty żelbetowe, betony hydrotechniczne 
• Przepławka lewobrzeżna - wyposażenie technologiczne

 • Wykonanie izolacji powierzchni betonowych przy użyciu zapraw uszczelniających PCC 
• Iniekcje uszczelniające konstrukcji żelbetowych jazu
• Instalacje elektryczne zasilania i sterowania urządzeniami jazu
• Instalacje oświetlenia w przyczółkach, filarach i maszynowniach
• Instalacja ogrzewania obudów bocznych i progów klap jazu
• Rozbiórka grodzy osłonowej dołu budowlanego - wykopy wykonywane koparkami z lądu z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi 
• Umocnienie skarp, narzuty z kamienia hydrotechnicznego podwodny i nadwodny 
• Przepławki-AKP-wentylacja
• Instalacje odwodnienia z pomiarem poziomu wody
• Automatyka sterowania komputerowego, system automatyki, system monitoringu i zabezpieczenia technicznego.
• Urządzenia kontrolno-pomiarowe - pomiar poziomów WG i WD
• AKP Jazu


VI. Elektrownia Wodna
• Ścianki szczelne progu przeciwrumowiskowego dł. 8m 
• Betony wtórne 
• Roboty wykończeniowe w budynku elektrowni wodnej (stropodach - 52m2, zejściówki - 10m3 konstrukcji żelbetowej, stolarka okienno-drzwiowa, ocieplenie ścian zewnętrznych + oblicowanie cegłami klinkierowymi, tynki wewnętrzne wraz zmalowaniem, posadzki i okładziny z płytek gresowych)
• Ubezpieczenie z koszy siatkowo kamiennych gr 0.5m niecki wypadowej 
• Próg przeciwrumowiskowy - ubezpieczenie dla skarp od strony śluzy - ukształtowanie dna kanału 
• Próg przeciwrumowiskowy - fundamenty podpór PI do P5 - wykonanie i montaż 
• Konstrukcja stalowa podpór P1-P5 - wykonanie i montaż

• Konstrukcja stalowa belki zanieczyszczeń pływających - wykonanie i montaż
• Montaż konstrukcji elementów stalowych belki wciągników od strony WD
• Podpory pod belki podsuwnicowe - pale fi 1200 / 20,4m
• Podpory pod belki podsuwnicowe - roboty żelbetowe 
• Stanowisko transformatorów - fundamenty - roboty żelbetowe, beton hydrotechniczny
• Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej prowadnic zamknięć remontowych od WG elektrowni 
• Zabezpieczenie antykorozyjne rur ssących
• Wykonanie izolacji powierzchni betonowych przy użyciu zapraw uszczelniających 
• Iniekcje uszczelniające konstrukcji żelbetowych jazu 
• Umocnienie skarp, narzuty z kamienia hydrotechnicznego podwodny i nadwodny 
• Niecka wlotowa do elektrowni - Instalacja wody technologicznej
• Przepławka nowa - bariera elektryczna naprowadzająca faunę wodną


VII. Likwidacja ujemnych skutków piętrzenia
• Sieć piezometrów pomiarowych 
• Porządkowanie skarp kanału, powierzchni żwirowych i powierzchni w rejonie przepompowni w Rzeczycy 
• Rów odwadniający w Rzeczycy 
• Przesłona wodoszczelna wału przeciwpowodziowego ścianki szczelne dł. 10,5 m
• Roboty ziemne z koparkami z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem do 1 km - wykonanie nasypu hydrotechnicznego
• Prace utrzymaniowe (karczowanie, koszenie, niwelacja terenu) 
• Podwyższenie terenu przy studni głębinowej - nasyp hydrotechniczny
• Plantowanie terenu z humusowaniem 
• Kanał Rzeczyca - Zakrzów - nasadzenia drzew 
• Doprowadzenie wody od ujęcia do zbiornika do nawodnień rurociąg PEHD fi 1200
• Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku od zbiornika przejściowego
• do granicy inwestycji na brzegu prawym
• Przesłona wodoszczelna z kolumn DSM śr. 60 cm L=13m 

• Nawodnienia lasów łęgowych na brzegu prawym - poprzez zbiornik wyrównawczy
- melioracja i uporządkowane koryta rzeki Młynna
- wycinki drzew i krzewów
- wykonanie progów kamiennych
- przepusty drogowe
• Podwyższenie brzegu lewego w Brodnie - rekultywacja
- usunięcie humusu z czaszy podwyższenia
- roboty ziemne - wykopy
- roboty ziemne - nasypy hydrotechniczne z gruntu dowiezionego
- humusowanie
• Modyfikacja i ukształtowanie wysp przyrodniczych
• Remont zbiornika do nawodnień lasów łęgowych V=2825m3
• Remont / modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku od jazu stałego do
ujęcia wód biologicznych w Zakrzowie
• Remont / modernizacja kanału Rzeczyca Zakrzów na odcinku od ujęcia wód biologicznych
do wyprowadzenia wód biologicznych

VIII. Telefonizacja stopnia
• Linia światłowodowa o długości 1800mb wraz z przewiertem pod rz. Odrą o dł.428,03m

IX. Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektów stałych
• Trafostacja Prawików - podłączenie do sieci energetycznej
• Trafostacja Prawików -wyposażenie teletechniczne
• instalacje telefoniczne, przyłącza telefoniczne i okablowanie zewnętrzne

X. Obiekty zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inwestora
• Roboty ziemne - rozplantowanie terenu na wysypie przy Zapleczu - rekultywacja
• Odtworzenie dróg asfaltowych w miejscowości Rzeczyca 
• Remont nawierzchni asfaltowej wraz utrzymaniem dróg dojazdowych przez 2 lata w miejscowościach Rzeczyca, Rachów, Chomiąża 

XI. Przelew stały
• Drogi technologiczne i place manewrowo-składowe z płyt żelbetowych 
• Brzeg lewy:
Kaszyca brzegu lewego:
- wbijanie ścianek szczelnych z grodzic typ PU o dług. 6 -11 m 
- wymiana gruntu wewnątrz kaszycy - nasyp hydrotechniczny
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny
- roboty żelbetowe - nawierzchnia z betonu barwionego
Kaszyca przyczółka lewego:
- wbijanie ścianek szczelnych z grodzic typ PU dług. 6 -12 m
- wymiana gruntu wewnątrz kaszycy - nasyp hydrotechniczny 
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny
Zagospodarowanie terenu wokół przyczółka lewego
Przebudowa wału przeciwpowodziowego - modernizacja 
- nasypy hydrotechniczne
- ubezpieczenie pow. nasypu geokratami wypełnionymi kamieniem na geowłókninie
- humusowanie z obsiewem 
- droga obsługowa na koronie wału 
- kosze siatkowo - kamienne 
- geomembrana 
- narzut z kamienia ciężkiego 
Monitoring podczas prowadzenia prac kafarowych
Przelew powierzchniowy:
- wbijanie ścianek szczelnych z grodzic typ AZ i PU dług. 13,5 m 
- wymiana gruntu wewnątrz kaszycy - nasyp hydrotechniczny
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny 
- roboty żelbetowe - nawierzchnia z betonu barwionego 
Niecka wypadowa na stanowisku dolnym przelewu
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny
Rampa przy przyczółku lewym
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny 
- roboty żelbetowe - nawierzchnia z betonu barwionego 
Monitoring podczas prowadzenia prac kafarowych

 Brzeg prawy:
Bystrotok kaskadowy:
- wbijanie ścianek szczelnych z grodzic typ PU o dług. 6 -13,7 m
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny 
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny - oczep na ściance szczelnej stalowej o długości 248mb i wymiarach 1x1,1501 
- kosze siatkowo - kamienne 
- wymiana gruntu wewnątrz kaszycy - nasyp hydrotechniczny
Kształtowanie terenu wzdłuż brzegu prawego
- formowanie nasypów hydrotechnicznych 
- humusowanie z obsianiem
Ubezpieczenie brzegu prawego
- pogrążanie ścianek szczelnych dług. 10; 8 m 
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny 
- kosze i materace siatkowo- kamienne  
humusowanie z obsiewem 
Kaszyca przyczółka prawego
- wbijanie ścianek szczelnych z grodzic typ PU o dług. 8,5 -16 m 
- wymiana gruntu wewnątrz kaszycy - nasyp hydrotechniczny 
- roboty żelbetowe - beton hydrotechniczny 
Zagospodarowanie terenu w obrębie przyczółka prawego
- humusowanie z obsiewe
Monitoring podczas prowadzenia prac kafarowych
Przełożenie rzeki z likwidacją grodzy dookólnej
- przełożenie rzeki Odry z dotychczasowego koryta na wybudowane obiekty stopnia
przy przepływie projektowanym Q< 190m3/s
- rozbiórka ostróg i opaski brzegowej
- likwidacja grodzy dookólnej jazu klapowego - wyciąganie ścianek szczelnych z lądu
- likwidacja grodzy dookólnej - wyciąganie ścianek szczelnych mb ze sprzętu pływającego
- likwidacja grodzy - rob. ziemne 
Budowa grodzy od WD dołu budowlanego
- budowa grodzy z kamienia hydrotechnicznego
- wykonanie grodzy z gruntów niespoistych 
- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej CDMM 
- wbicie stalowych ścianek szczelnych z grodzic PU 22 

Likwidacja grodzy
- likwidacja kamiennego korpusu grodzy [15 682 m3]
- likwidacja stalowej ścianki szczelnej grodzy [170 mb]
- odtworzenie ubezpieczenia skarp narzutem kamiennym [1 708 m2]
Dół budowlany
- roboty ziemne - wykopy [131 149,7 m3]
- plantowanie dna i skarp [49 273,3 m3]

XII. Wyprowadzenie mocy z elektrowni wodnej
Unia kablowa średniego napięcia 2x(3XnRUHAKXS), zasilanie główne i rezerwowe


XIII. Nadzory przyrodnicze
Budowa stopnia wodnego Malczyce zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000:
- OSO - obszary specjalnej ochrony ptaków
- SOO - specjalne obszary ochrony siedlisk „Łęgi Odrzańskie”

Roboty budowlane prowadzono pod nadzorem:
ornitologa, chiropterologa, botanika, herpetologa, zoologa, dendrologa.

Termin prowadzenia prac:
od 29.12.2011 r. do 27.12.2019 r.


Łączna kwota kontraktu:
491 946 873,79 zł brutto

 

Zapoznaj się z referencjami

 

MalczyceA
MalczyceB
MalczyceC
MalczyceD
Previous Next Play Pause
MalczyceA MalczyceB MalczyceC MalczyceD

 

 

Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Malczyce
Previous Next Play Pause
Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce Malczyce
ETP S.A. w restrukturyzacji
Siedziba w Katowicach
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice

Zakład w Bierawie
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa

NIP: 634-000-40-17
REGON: 271431626
KRS: 0000055522

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.192.672 zł
wpłacony w całości