Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

 ETP Spółka Akcyjna zrealizowała rozbudowę zbiorników retencyjnych ZR-1 i ZR-2 oraz budowę nasypu ziemnego z gruntu pozyskanego z bilansu mas ziemnych. Zadanie było prowadzone Biskupicach Podgórnych na terenie TSSE EURO-PARK Podstrefa-Wrocław-Kobierzyce w terminie od 4 listopada 2019 do lipca 2020 roku.

 Zakres robót:

Zbiornik ZR-1
Rozbiórka istniejącego odcinka skarpy
Zabezpieczenie robót przed zalaniem - zabezpieczenie możliwości pracy zbiornika ZR-1 w czasie opadu
Powiększenie niecki zbiornika
Przestawienie ogrodzenia
Zabezpieczenie kabla elektrycznego eN

 


Budowa zbiornika ZR-2
Rozbiórka zbiornika ZR-5
Kanalizacja deszczowa Parkingu TIR
Zbiornik V = 7500 m3 z dnem i skarpami umocnionymi płytami betonowymi
Schody na skarpie
Wylot kanału śr 0,5 m z kratą zabezpieczającą,
Kanał śr 1,4 m ZR-2 - ZR-2A
Przebudowa kolektora zrzutowego kd1400
Rozbiórka istniejącego zjazdu oraz budowa nowego zjazdu do zbiornika ZR-2a
Przestawienie słupa oświetleniowego i ogrodzenie

Nasypy - działka 2/99
Formowanie oraz zagęszczanie nasypów z gruntów wywożonych z placu budowy
Zieleń

Naprawa uszkodzonego osadnika
Pozwolenie na użytkowanie

Głównym przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-1 o dodatkowe ~1000 m3 pojemności retencyjnej,  a istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-2 o dodatkowe ~7500 m3 pojemności retencyjnej oraz wykonanie nasypu ziemnego z wykorzystaniem gruntu pozyskanego przy realizacji robót.

Szczegółowy zakres prowadzonych prac:

 • Powiększenie niecki istniejącego zbiornika ZR-1 na długości ok. 110 m od strony wlotu poprzez przesunięcie skarpy w kierunku południowym;
 • Naprawa istniejącej skarpy zbiornika ZR-1 - wzmocnienie płytami betonowymi wszystkich skarp zbiornika
 • Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego znajdującego się w strefie rozbudowy zbiornika ZR-1 na odcinkach kolidującego ogrodzenia;
 • Przestawienie istniejącego ogrodzenia zbiornika
 • Budowę nowego – dodatkowego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-2A połączonego z istniejącym zbiornikiem ZR-2 rurociągiem DN 1,4 m. Połączenie wykonano metodą przecisku.
 • Przebudowę kolektora deszczowego DN 1,4 m odprowadzającego wody opadowe ze zbiornika ZR-2 w kierunku odbiornika, wraz z odcinkową renowacją istniejącego odcinka z użyciem rękawa żywicznego.
 • Likwidację istniejącego zbiornika wód opadowych ZR-5 wybudowanego przez Inwestora dla potrzeb odwodnienia parkingu TIR;
 • Przebudowę kanału deszczowego kd500 doprowadzającego wody opadowe z terenu parkingu TIR do zbiornika ZR-5;
 • Budowę zjazdu z wewnętrznej drogi dojazdowej parkingu TIR na teren projektowanego zbiornika ZR-2A (działka 2/116) oraz likwidację istniejącego zjazdu na teren działki;
 • Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia wokół zespołu zbiorników ZR-2-ZR-2A;
 • Zabezpieczenie osuwiska skarpy zbiornika ZR-2A
 • Wykonanie ziemnego nasypu izolacyjnego z gruntu wydobytego przy realizacji zbiornika ZR-2A oraz powiększniu zbiornika ZR-1 na terenie działki 2/99 wraz z niezbędną dla realizacji wycinką zieleni oraz nowymi nasadzeniami na rozbudowanym nasypie.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ETP S.A.
Siedziba w Katowicach
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice

Zakład w Bierawie
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa

NIP: 634-000-40-17
REGON: 271431626
KRS: 0000055522

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.192.672 zł
wpłacony w całości