Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

 • We specialize in hydraulic construction, including building dams, water reservoirs, shafts, training and protection of rivers and other water engineering objects

 • Power engineering, assembly of steel structures, channels and industrial devices

 • Eletrical systems - for business partners we perform power investments in industry

 • Our offer includes construction and engineering works related to the creation of infrastructure, expansion and modernization of the existing infrastructure of cities and municipalities (sewerage, water supply, heating, telecommunications, etc.)

casinobest

 ETP Spółka Akcyjna zrealizowała rozbudowę zbiorników retencyjnych ZR-1 i ZR-2 oraz budowę nasypu ziemnego z gruntu pozyskanego z bilansu mas ziemnych. Zadanie było prowadzone Biskupicach Podgórnych na terenie TSSE EURO-PARK Podstrefa-Wrocław-Kobierzyce w terminie od 4 listopada 2019 do lipca 2020 roku.

 Zakres robót:

Zbiornik ZR-1
Rozbiórka istniejącego odcinka skarpy
Zabezpieczenie robót przed zalaniem - zabezpieczenie możliwości pracy zbiornika ZR-1 w czasie opadu
Powiększenie niecki zbiornika
Przestawienie ogrodzenia
Zabezpieczenie kabla elektrycznego eN

 


Budowa zbiornika ZR-2
Rozbiórka zbiornika ZR-5
Kanalizacja deszczowa Parkingu TIR
Zbiornik V = 7500 m3 z dnem i skarpami umocnionymi płytami betonowymi
Schody na skarpie
Wylot kanału śr 0,5 m z kratą zabezpieczającą,
Kanał śr 1,4 m ZR-2 - ZR-2A
Przebudowa kolektora zrzutowego kd1400
Rozbiórka istniejącego zjazdu oraz budowa nowego zjazdu do zbiornika ZR-2a
Przestawienie słupa oświetleniowego i ogrodzenie

Nasypy - działka 2/99
Formowanie oraz zagęszczanie nasypów z gruntów wywożonych z placu budowy
Zieleń

Naprawa uszkodzonego osadnika
Pozwolenie na użytkowanie

Głównym przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-1 o dodatkowe ~1000 m3 pojemności retencyjnej,  a istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-2 o dodatkowe ~7500 m3 pojemności retencyjnej oraz wykonanie nasypu ziemnego z wykorzystaniem gruntu pozyskanego przy realizacji robót.

Szczegółowy zakres prowadzonych prac:

 • Powiększenie niecki istniejącego zbiornika ZR-1 na długości ok. 110 m od strony wlotu poprzez przesunięcie skarpy w kierunku południowym;
 • Naprawa istniejącej skarpy zbiornika ZR-1 - wzmocnienie płytami betonowymi wszystkich skarp zbiornika
 • Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego znajdującego się w strefie rozbudowy zbiornika ZR-1 na odcinkach kolidującego ogrodzenia;
 • Przestawienie istniejącego ogrodzenia zbiornika
 • Budowę nowego – dodatkowego zbiornika retencyjnego wód opadowych ZR-2A połączonego z istniejącym zbiornikiem ZR-2 rurociągiem DN 1,4 m. Połączenie wykonano metodą przecisku.
 • Przebudowę kolektora deszczowego DN 1,4 m odprowadzającego wody opadowe ze zbiornika ZR-2 w kierunku odbiornika, wraz z odcinkową renowacją istniejącego odcinka z użyciem rękawa żywicznego.
 • Likwidację istniejącego zbiornika wód opadowych ZR-5 wybudowanego przez Inwestora dla potrzeb odwodnienia parkingu TIR;
 • Przebudowę kanału deszczowego kd500 doprowadzającego wody opadowe z terenu parkingu TIR do zbiornika ZR-5;
 • Budowę zjazdu z wewnętrznej drogi dojazdowej parkingu TIR na teren projektowanego zbiornika ZR-2A (działka 2/116) oraz likwidację istniejącego zjazdu na teren działki;
 • Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia wokół zespołu zbiorników ZR-2-ZR-2A;
 • Zabezpieczenie osuwiska skarpy zbiornika ZR-2A
 • Wykonanie ziemnego nasypu izolacyjnego z gruntu wydobytego przy realizacji zbiornika ZR-2A oraz powiększniu zbiornika ZR-1 na terenie działki 2/99 wraz z niezbędną dla realizacji wycinką zieleni oraz nowymi nasadzeniami na rozbudowanym nasypie.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ETP S.A. w restrukturyzacji
Siedziba w Katowicach
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice

Zakład w Bierawie
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa

NIP: 634-000-40-17
REGON: 271431626
KRS: 0000055522

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.192.672 zł
wpłacony w całości