Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

 

„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

 


• połączenie jeziora Guzianka Mała i Bełdany
• poprawa warunków żeglugi turystycznej na Mazurach
• wkład w rozwój szlaków wodnych i infrastruktury
• śluza mieści 10 jachtów dużych i średnich lub 12 średnich i małych
• stworzenie ważnego węzła komunikacyjnego na szlaku mazurskich jezior

Подробнее...

 

ETP Spółka Akcyjna zakończyła realizację zadania pn. "Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów" w lokalizacji w województwie dolnośląskim. Zamawiającym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy. Prace realizowano w okresie od października 2018 do czerwca 2020 roku.   

 

 

Podczas remontu zbiornika zużyto w przybliżeniu: 1800 m3 betonu konstrukcyjnego, 150 ton stali zbrojeniowej, 3500 m3 ciężkiego narzutu kamiennego oraz ponad 2700 ton bloków kamiennych z granitu.

Zbiornik ponownie spełnia swoją funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego w trakcie wezbrań i stanów powodziowych dla miejscowości leżących wzdłuż rzeki Kaczawy poniżej zapory: Wojcieszów, Stara Kraśnica i Świerzawa. Ponadto stanowi ciekawy wizualnie obiekt hydrotechniczny, cieszący się zainteresowaniem turystycznym w Sudetach Zachodnich.


Zakres robót remontowych na zaporze zbiornika wraz z konstrukcjami zrzutowymi, budynkiem gospodarczym i odcinkami koryta rzeki Kaczawy polegał na przywróceniu pełnej sprawności technicznej zapory z jednoczesnym zachowaniem walorów estetycznych i wizualnych. Główne elementy podlegające remontowi:

Подробнее...

 

„Naprawa konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego zbiornika wodnego Topola, zlokalizowanego na rz. Nysie Kłodzkiej”   

ETP Spółka Akcyjna realizuje z Nysie Kłodzkiej naprawę konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego zbiornika wodnego Topola. Prace rozpoczęto 11 października 2019 r. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wartość kontraktu wynosi 5.648.237,48 zł brutto.

 

 

Подробнее...

 ETP Spółka Akcyjna zrealizowała rozbudowę zbiorników retencyjnych ZR-1 i ZR-2 oraz budowę nasypu ziemnego z gruntu pozyskanego z bilansu mas ziemnych. Zadanie było prowadzone Biskupicach Podgórnych na terenie TSSE EURO-PARK Podstrefa-Wrocław-Kobierzyce w terminie od 4 listopada 2019 do lipca 2020 roku.

 Zakres robót:

Zbiornik ZR-1
Rozbiórka istniejącego odcinka skarpy
Zabezpieczenie robót przed zalaniem - zabezpieczenie możliwości pracy zbiornika ZR-1 w czasie opadu
Powiększenie niecki zbiornika
Przestawienie ogrodzenia
Zabezpieczenie kabla elektrycznego eN

 

Подробнее...

ETP S.A. w restrukturyzacji
Siedziba w Katowicach
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice

Zakład w Bierawie
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa

NIP: 634-000-40-17
REGON: 271431626
KRS: 0000055522

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.192.672 zł
wpłacony w całości